Provozovny

Pro účely zvýšení kapacity velkoobjemových dodávek drážního kameniva bylo vybudováno pře- kladiště kameniva, které svým charakterem představuje materiálo-vé zázemí pro pokrytí náročných požadavků našich zákazníků, zejména v železničním stavitelství. V současné době může být pře-kladiště pronajato i pro dočasné uložení, nakládku a dopravu sta-vebních materiálů našich obchod-ních partnerů.

Souřadnice překladiště:

50°33'23.427"N, 13°46'11.975"E