Provozovny

Hlavním předmětem provozovny Libá je těžba a zpracování přírod- ního olivínového čediče, petrogra- ficky označovaného jako olivinický nefelinit. Výhradní ložisko Libá je nejzápadnějším vulkanickým těle- sem tzv. oháreckého riftu, cha- rakterizovaného jednou z nejpev-nějších hornin tohoto typu (420 MPa). Drcené kamenivo vysoce ceněné právě pro své velmi dobré fyzikálně mechanické vlastnosti je dodáváno pro nejnáročnější použití ve stavebnictví (výroba minerálních vláken tavením a výstavba železničních koridorů).

Souřadnice provozovny:

50°7'32.683"N, 12°13'37.213"E