Provozovny

Hlavním předmětem činnosti provozovny Všechlapy je těžba a zpracování přírodního kamene. Výhradní ložisko stavebního kamene čediče se nachází v severní okrajové části Českého středohoří v těsném sousedství se Severočeskou hnědouhelnou pánví. Je tvořeno neovulkanickými horninami olivinického nefelinitu na křídovém podkladu. Hlavním produktem je přírodní drcené kamenivo vyráběné v jednotlivých zrnitostních třídách dle ČSN EN norem. Vzhledem k jeho jakostním parametrům je naše kamenivo využíváno v pozemním, silničním, železničním, vodohospodářském stavitelství a pro speciální účely.

Souřadnice provozovny: 

50°36'52.216"N, 13°47'19.095"E