Provozovna Všechlapy

Informace o provozovně

Hlavním předmětem činnosti provozovny Všechlapy je těžba a zpracování přírodního kamene. Výhradní ložisko stavebního kamene čediče se nachází v severní okrajové části Českého středohoří v těsném sousedství se Severočeskou hnědouhelnou pánví. Je tvořeno neovulkanickými horninami olivinického nefelinitu na křídovém podkladu. Hlavním produktem je přírodní drcené kamenivo vyráběné v jednotlivých zrnitostních třídách dle ČSN EN norem. Vzhledem k jeho jakostním parametrům je naše kamenivo využíváno v pozemním, silničním, železničním, vodohospodářském stavitelství a pro speciální účely.

Otevřeno

Po-Pá 7:00-15:00 hodin

Funkce Příjmení a jméno Telefon Email
manažer provozu
Tomáš Hrdina
602 427493
obchodní ředitel
Bc. Lucie Hrdinová
724 677269
expedice
724 352971

Ceník

Ostatní dokumety