Provozovna Všechlapy

Informace o provozovně

Basalt CZ s.r.o.

IČO: 18234160

DIČ: CZ18234160

Funkce Příjmení a jméno Telefon Email
manažer provozu
Tomáš Hrdina
602 427493
obchodní ředitel
Bc. Lucie Hrdinová
724 677269
expedice
724 352971
sekretariát
Barbora Hájková
417 835693
s Frakce Cena s bez DPH Cena s DPH
Přírodní drcené kamenivo 0/2 379 458,59 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/4 379 458,59 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 2/5 485 586,85 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 4/8 485 586,85 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 5/8 485 586,85 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 8/11 485 586,85 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 8/16 485 586,85 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 11/22 476 575,96 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 16/22 476 575,96 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 32/63 primer 400 484,00 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 32/63 428 517,88 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 63/125 428 517,88 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 63/350 428 517,88 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/32 428 517,88 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/63 428 517,88 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Šotolina - 115 139,15 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Lomový kámen - 336 406,56 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
MZK - 480 580,80 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech