Představení společnosti

Společnosti BASALT CZ s.r.o. a BASALT s.r.o. jsou dceřiné firmy zahraniční společnosti BAG se sídlem v Linci nad Rýnem.

Společnosti se zabývají těžbou a zpracováním přírodního kamene na provozovnách Všechlapy, Libá a Měrunice. Dobývaným nerostem jsou magmatické a metamorfované horniny (amfibolit, spilit) a hlavními produkty jsou drtě, štěrkodrtě a štěrky pro stavební účely.

provozovna Všechlapy

provozovna Měrunice

provozovna Libá

provozovna Trnčí

provozovna Tisová

Kamenivo z našich provozoven
splňuje nejpřísnější kritéria kvality

Výrobky

Kamenivo do betonu

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozem,ních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Kamenivo pro malty

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Kamenivo pro kolejové lože

Kamenivo pro stavební účely

a další

Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře. Budeme se Vašemu dotazu věnovat a odpovíme Vám v nejbližší možné době.

Basalt s.r.o. / Basalt CZ s.r.o.

Všechlapy č.e. 3

417 71 pošta Zabrušany

tel.:      417 835 693
fax:      417 835 636

email:  info@basalt.cz
web:    www.basalt.cz