Provozovna Libá

Informace o provozovně

Basalt CZ s.r.o.

IČO: 18234160

DIČ: CZ18234160

Funkce Příjmení a jméno Telefon Email
manažer provozu
Eduard Toferner
724 504286
obchodní zástupce
Jana Šlechtová
724 981655
expedice
606 775936
sekretariát
Barbora Hájková
417 835693
Produkt Frakce Cena s bez DPH Cena s DPH
Přírodní drcené kamenivo 0/2 455 550,55 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/4 455 550,55 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 2/5 505 611,05 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 5/8 505,00 Kč 611,05 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 8/11 505,00 Kč 611,05 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 11/16 496,00 Kč 600,16 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 16/22 496,00 Kč 600,16 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
protokol o zkoušce 32/63 BI 480 580,80 Kč
prohlášení o vlastnostech
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
protokol o zkoušce 32/63 BII 429 519,09 Kč
prohlášení o vlastnostech
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 32/63 429 519,09 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 80/250 429 519,09 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/32 448 542,08 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/32 kv 458 554,18 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/45 448 542,08 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/45c 290 350,90 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/63 448 542,08 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Šotolina 211 255,31 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Lomový kámen 356 430,76 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Lomový kámen odhliněný 400 484,00 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech