Provozovna Libá

Informace o provozovně

 Hlavním předmětem provozovny Libá je těžba a zpracování přírodního olivínového čediče, petrograficky označovaného jako olivinický nefelinit. Výhradní ložisko Libá je nejzápadnějším vulkanickým tělesem tzv. oháreckého riftu, charakterizovaného jednou z nejpevnějších hornin tohoto typu (420 MPa). Drcené kamenivo vysoce ceněné právě pro své velmi dobré fyzikálně mechanické vlastnosti je dodáváno pro nejnáročnější použití ve stavebnictví (výroba minerálních vláken tavením a výstavba železničních koridorů).

Otevřeno

Po-Pá 6:00 - 16:00 hodin

Funkce Příjmení a jméno Telefon Email
manažer provozu
Eduard Toferner
724 504286
obchodní zástupce
Jana Šlechtová
724 981655
expedice
606 775936

Ceník

Ostatní dokumety