Provozovna Tisová

Informace o provozovně

Lom Tisová náleží k šumavské větvi českého moldanubika. Vlastní ložisko má charakter zahloubeného jámového lomu. Těženou horninou je jemnozrnný, zelenočerný až šedomodročerný amfibolit. Surovina je určená jako výrobek drceného kameniva pro silniční, železniční a betonové směsi.

Otevřeno

Po-Pá 6:00-14:30 hodin

Funkce Příjmení a jméno Telefon Email
manažer provozu
Jiří Šrámek
602 284103
obchodní ředitel
Bc. Lucie Hrdinová
724 677269
expedice
379 788214

Ceník