Provozovna Trnčí

Informace o provozovně

Basalt CZ s.r.o.

IČO: 18234160

DIČ: CZ18234160

Funkce Příjmení a jméno Telefon Email
manažer provozu
Jiří Šrámek
602 284103
obchodní ředitel
Bc. Lucie Hrdinová
724 677269
expedice
604 228136
sekretariát
Barbora Hájková
417 835693
Produkt Frakce Cena s bez DPH Cena s DPH
Přírodní drcené kamenivo 2/5 530 641,30 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 4/8 505 611,05 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 8/16 425 514,25 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 8/11 479 579,59 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 16/22 420 508,20 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 11/22 420 508,20 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 32/63 370 447,70 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 63/125 320 387,20 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/125 315 381,15 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/22 315 381,15 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/32 315 381,15 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/63 315 381,15 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/90 315 381,15 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/32A 350 423,50 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/63A 350 423,50 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 0/32 kv 350 423,50 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
certifikát výrobku
osvědčení SŽ
počáteční zkoušky typu
protokol o výsledku certifikace
stavebně technické osvědčení
Přírodní drcené kamenivo 0/63 kv * 350 423,50 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/90 pv * 350 423,50 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/125 pv * 350 423,50 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/250 pv * 350 423,50 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 32/63 BI 420 508,20 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 32/63 BII 370 447,70 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
MZK 405 490,05 Kč
zkouška typu
zpráva o dozoru
prohlášení o vlastnostech
Lomový kámen netříděný 285 344,85 Kč
prohlášení výrobce
Lomový kámen tříděný 352 425,92 Kč
prohlášení výrobce
Skrývka 105 127,05 Kč
prohlášení výrobce

 * na objednávku