Překladiště Bílina

Informace o překladišti

Pro účely zvýšení kapacity velkoobjemových dodávek drážního kameniva bylo vybudováno překladiště kameniva, které svým charakterem představuje materiálové zázemí pro pokrytí náročných požadavků našich zákazníků, zejména v železničním stavitelství. V současné době může být překladiště pronajato i pro dočasné uložení, nakládku a dopravu stavebních materiálů našich obchodních partnerů.