Provozovna Měrunice

Informace o provozovně

Basalt s.r.o.

IČO: 44564368

DIČ: CZ44564368

Funkce Příjmení a jméno Telefon Email
manažer provozu
Tomáš Hrdina
602 427493
obchodní ředitel
Bc. Lucie Hrdinová
724 677269
expedice
739 340320
sekretariát
Barbora Hájková
417 835693
Produkt Frakce Cena s bez DPH Cena s DPH
Přírodní drcené kamenivo 0/2 379 458,59 Kč
zkouška typu
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
Přírodní drcené kamenivo 0/4 379 458,59 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
Přírodní drcené kamenivo 2/5 485 586,85 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
Přírodní drcené kamenivo 4/8 485 586,85 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
Přírodní drcené kamenivo 5/8 485 586,85 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
Přírodní drcené kamenivo 8/11 485 586,85 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
PSV
Přírodní drcené kamenivo 8/16 485 586,85 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
PSV
Přírodní drcené kamenivo 11/22 476 575,96 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
PSV
Přírodní drcené kamenivo 16/22 476 575,96 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
PSV
Přírodní drcené kamenivo 32/63 BI 630 763,30 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 32/63 BII 428 517,88 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech
Přírodní drcené kamenivo 32/63 428 517,88 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
PSV
Přírodní drcené kamenivo 32/125 428 517,88 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/32 428 517,88 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
Přírodní drcené kamenivo 0/32 kv 438 529,98 Kč
zkoušky typu
certifikát výrobku
osvědčení SŽ
prohlášení o shodě
protokol o výsledku certifikace
STO
zpráva o dozoru
zpráva o dohledu
Přírodní drcené kamenivo 0/45 428 517,88 Kč
počáteční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
Přírodní drcené kamenivo 0/63 428 517,88 Kč
počáteční zkoušky
roční zkoušky
prohlášení o vlastnostech
protokol o reaktivnosti s alkáliemi
zpráva o dozoru
Přírodní drcené kamenivo 0/63 kv * 438 529,98 Kč
certifikát výrobku
osvědčení SŽ
prohlášení o shodě
protokol o výsledku certifikace
stavební technické osvědčení
zkouška typu
zpráva o dohledu
Přírodní drcené kamenivo 0/90 pv * 438 529,98 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/125 pv * 438 529,98 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/125 428 517,88 Kč
prohlášení výrobce
Přírodní drcené kamenivo 0/250 pv * 438 529,98 Kč
prohlášení výrobce
Šotolina 115,00 Kč 139,15 Kč
prohlášení shody
prohlášení výrobce
Lomový kámen 336,00 Kč 406,56 Kč
prohlášení výrobce
MZK 480,00 Kč 580,80 Kč
zkouška typu
protokol o zkoušce
prohlášení o vlastnostech

 * na objednávku

Otevřeno

Po-Pá 6:00-15:00 hodin

od 1.4.2024 Po-Pá    6:00-17:00